THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT 50M2

Sản phẩm thiết kế lần này của Nội thất ALI là văn phòng đại diện của Công ty TNHH EN Việt Nam, với hai mục đích chính là văn phòng và trung tâm dạy tiếng Nhật. Phương án thiết kế Yêu cầu của khách hàng là một văn phòng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tận dụng lại kiến trúc sẵn có...

Chia sẻ:

Miễn phí vận chuyển

Quà tặng

Đổi trả hàng

HOTLINE: (024) 22 81 83 83