THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH
THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở BỘ TƯ LỆNH TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH

Một căn hộ 70m2 với 1 phòng khách bếp, 2 phòng ngủ là một căn hộ phù hợp với những gia đình nhỏ từ 3 - 4 người. Tuy nhiên nếu không có phương án phân chia không gian và bố trí nội thất thì diện tích sử dụng sẽ bị thu hẹp và trở thành một trở ngại trong...

Chia sẻ:

Miễn phí vận chuyển

Quà tặng

Đổi trả hàng

HOTLINE: (024) 22 81 83 83